Oh, kada barem ne bi bilo par­tizana !

Za partizane danas znade ne samo čitava Europa nego i gotovo, čitav sviet, jer dobar glas, istina, daleko se čuje, a zao još dalje. (Time ne mislimo samo na parti­zane kod nas nego i u ostalom svietu.) Ime “partizan” znači do­brovoljac kao pristaša nezakonite vojske. U europskiim državama triezni ljudi smatraju partizane kao jednu propalu … Nastavi čitati Oh, kada barem ne bi bilo par­tizana !