MARIJA DUBRAVAC

Marija Dubravac Stažić rođena je 1949 godine u selu Štitar, koji pripada županjskoj Posavini, između Babine Grede i Županje, uz rijeku Savu. Selo Štitar poznato je po bogatoj seljačkoj tradiciji, tamburici i tamburašima, velikom blagu u narodnim pjesmama, šlingerajima, ljepoti dukata i narodnih običaja.

U Australiju je u svom srcu i umu ponijela duh tog svog zavičaja i uključila se  u domoljubni rad protiv komunističkog režima, radeći u hrvatskim školama  i crkvama sa hrvatskom djecom i mladima, koristeći svoje znanje iz Katehetske škole i glazbene izobrazbe za liturgijsko pjevanje.

Pisati je počela još u djetinjstvu, a do sada je izdala dvije knjige poezije, dvije knjige duhovnog sadržaja, roman Cvijeće Mate Lovrića i najnoviju knjigu pjesama RODU NA DAR.

Članica je Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori – HAZUDD. Više pjesama uglazbio je na njene tekstove Stanko Šarić, poznat iz TS Zlatni dukati ili danas Najbolji hrvatski tamburaši, Marijin mještanin Štitarac, ikona hrvatske tamburaške glazbe, koji je još od 1983 godine stvarao i stvara hrvatsku i štitarsku povijest tamburice.

Osobno meni najdraža pjesma koju je Marija napisala